Utbildningar

Med en bra utbildning så blir igångkörningstiden kortare och mindre kostsam. Med vår kunskap hjälper vi er igång på ett bra och grundläggande sätt. Vår verksamhet bygger på att ni skall ha en hög kunskapsnivå när kursen är genomförd. Vi delar därför in kurserna i olika steg, Då är det möjligt för er att själv välja efter era förutsättningar. Vi kör allt från grundutbildningar till mer komplexa kundstyrda utbildningar.

Vi har utbildningar för alla!

Våra kurser är alltid ledda av kunniga lärare som har lång erfarenhet av de programvaror som utbildningen gäller och med lång kunskap inom produktion. Vår utbildningslokal är utrustad med sex stycken datorplatser anpassade för vår verksamhet.

Lunch i o fika ingår i alla våra utbildningar på plats hos oss!

Vi har också bra avtal med hotell med 5 min gångväg till våra lokaler.vi kan vid behov hjälpa till med bokning av hotell.

Grundutbildningar

Vidareutbildningar