Om JPE

JPE är ett företag som helt riktar in sig på mjukvaror, där just Kärnverksamheten är försäljning, support och utbildningar.

När det gäller utvecklingen av svensk produktion ser vi på cnc sidan att mer och mer handlar om att spara tid, ha effektiva, flexibla och snabba maskiner med korta ställtider. Detta kräver enligt oss användarvänliga och flexibla programvaror. Just detta är styrkan med Alphacam o dess olika moduler, vi kan med Alphacam anpassa och automatisera programmeringen helt efter kundens behov. En stor fördel är också att Alphacam är anpassad till träindustrin, samt kan styra de flesta maskinfabrikat som finns på marknaden. Alltså behövs det bara en programvara för att styra flertalet olika maskiner.

Några ledord vi tror på:

  • Satsa på användarvänliga programvaror som är flexibla och kostnadseffektiva.
  • Viktigt med Programvaror som utvecklas och växer för att möta morgondagens krav.
  • Med en Bredare kunskap stimuleras produktionen till att bli mer effektiv och lönsam.

Vi vill:

  • Vara en stark partner som driver utvecklingen framåt för svensk industri.
  • Bygga vår verksamhet på långsiktiga relationer med kunder och leverantörer.