Special utbildning

Specialutbildning

I en specialutbildning deltar två eller fler personer från samma företag. Kursplanen är fri och bestäms under utbildningens gång. I denna utbildning har du lärarens fulla uppmärksamhet och ni kan disponera tiden och vinkla innehållet helt enligt egna önskemål. Vår specialutbildning är anpassad till ett speciellt behov som inte täcks in i en schemalagd utbildning. Vi tar emot och förbereder material från er produktion och arbetar sedan vidare på det under utbildningens gång. Denna utbildning ger enormt mycket då vi kan koncentrera oss helt till era krav och behov. Datum och antal dagar utbildningen skall pågå bestäms i samråd med er, allt för att passa in i er planering.

Gå tillbaka