Bearbetsstrategier Alphacam

Denna utbildning koncentreras på bearbetningsstrategier.

Vi Behandlar: Bearbetningsstrategier

Bearbetningsstrategier är en mall på diverse verktygsbanor med färdiga in och utgångar. Man kan också kombinera ihop flera verktygsmallar till en bearbetningsstrategi. Detta arbetssätt är a och o när det gäller att effektivisera sin programmering. Med hjälp av detta arbetssätt kan ni bereda en färdig ritning på ett fåtal sekunder, detta gör att ni blir väldigt kostnadseffektiva. Ni kan också kombinera detta med auto Stiles, auto z och olika bearbetningslager, som i sin tur automatiserar en hel process med både grov o finfräsning samt borrning och sågning om så önskas.

Mål med kursen: Förstå och kunna utnyttja fördelarna med bearbetningsstrategier. God förståelse för bearbetningsstrategier, lagerhantering och automatisering.

Gå tillbaka