Cabinet vision

I denna kurs jobbar vi med grunder och kursens innehåll är förutbestämt. Vi varvar teori med praktiska övningar som är relevanta för er produktion.

Våra kurser är alltid ledda av kunniga lärare som har lång erfarenhet av de programvaror som utbildningen gäller och med lång kunskap inom produktion. Vår utbildningslokal är utrustad med sex stycken datorplatser anpassade för vår verksamhet.

Lunch i o fika ingår i alla våra utbildningar på plats hos oss!

Vi har också bra avtal med hotell med 5 min gångväg till våra lokaler. Vi kan vid behov hjälpa till med bokning av hotell.

Gå tillbaka