3D Modellering 1-2 dagar Alphacam

Denna utbildning koncentreras till 3D Modellering. Antalet kursdagar bestäms i samråd med er innan kursstart.

Vi Behandlar: 3D Modellering samt restbearbetning

I Alphacam finns dom flesta metoder för ytfräsning (3D modellering). I denna utbildning koncentrerar vi oss på just detta. Vi går igenom och jämför de olika metodernas egenskaper. Vi skapar också egna ytor från Alphacam, men de flesta övningarna bygger på solida filer. Med god kunskap och med rätt metod får ni fina resultat, och optimerade fräsbanor som är mycket kostnadseffektiva. Vi tittar också på er produktion och försöker finna ut rätt metod för just ert företags behov.

Mål med kursen: Förstå och kunna utnyttja fördelarna med de olika metodernas egenskaper.

Gå tillbaka