Alphacam Träfräs

Alphacam träfräs är en fullfjädrad, lättandvänd CAM-lösning för tillverkare som vill ha snabb, effektiv och tillförlitlig generering av maskin klar CNC-kod. Verktygslösningar och bearbetnings tekniker som är unika för denna bransch är standard hos Alphacams förnämliga fräs moduler.

Fräsning

Användarvänligheten är bara en av anledningarna till att Alphacam är branschstandard och det system många föredrar för programmering av cnc-maskiner. Verktygslösningar och bearbetnings tekniker som är unika för denna bransch är standard hos Alphacams förnämliga fräs moduler.

Aggrigat stöd

Horisontella aggregat för bearbetning av detaljer såsom gångjärnsurtag och låskistor, är lätt att styra med hjälp av Alphacam. Vanligt förekommande beslagstyper kan skapas och sparas i systemet och är lätt att använda på olika arbetsplan när det behövs, detta ger betydande tidsvinster.

Huvudmonterad roterande c axel på CNC-fräsar kan programmeras på arbetsplan. Aggregat med en programmerbar roterande axel och manuell lutning stöds fullt ut, liksom fräsar med fullt interpolerande 5-axliga huvuden. Säkra snabb förflyttningar mellan arbetsplan styrs automatiskt och kan kontrolleras med hjälp av avancerad solid simulering. Alphacams kraftfulla efterbearbetning medför att de avancerade funktionerna i alla CNC styrsystem används.

3D gravyr

Konstverk och text kan enkelt skapas och bearbetas med Alphacams kraftfulla 3D gravyr. Detta kommando följer konturgeometrier med ett fasat verktyg, och skapar skarpa hörn, detta genom att verktyget automatiskt lyfter i z på geometrins skarpa hörn, detta ofta kallat prägling.

3D fräsning

Flera 3D grov-och finbearbetnings strategier på Solider, ytor och även STL filer finns i Alphacam. Dessa strategier kan tillämpas på alla arbetsplan , detta möjliggör 3 plus 2 bearbetning, vilket menas att det är möjligt att programmera maskiner med 4 och 5-axel roterande huvuden. Alphacams 5-axliga-modul är kapabel till 4 och 5-axlig simultan bearbetning av ytor och 3D-kurvor, vilket ofta används för fräsning av stols ryggar.

Nesting

Maximalt materialutnyttjande görs enkelt med hjälp av Alphacams automatiska nestnings funktionalitet. Komponenter kan väljas från skärmen eller från en lista av komponeter, komponentens orientering kan var låst (om fiberriktning måste upprätthållas) eller roteras i valfri vinkel. Nestnings funktionen stöder automatiska in o och utgångar , Stöd liv för små delar och flera olika djup om små detaljer ej skall frigöras helt från huvud materialet.

Geometrisk begränsningsindex

Användning av Alphacams geometriska begränsningsindex  gör geometrin parametrisk, här kan regler såsom tangentpunkter tillämpas mellan enskilda element, och variabler såsom avstånd kan sättas mellan dem. Genom att ändra variablerna Ändras automatiskt storlek och med hjälp av begränsningarna upprätthålls de regler som gäller geometrins integritet. Det gör skapande av efterföljande bearbetning väldigt snabb och enkel.

Borrenhet

Användning av Alphacams Multi  Borrcykler gör det möjligt att  optimera alla borr-enheter. Hål matchas till borrdiametrar och bearbetra automatiskt , flera borrar väljs samtidigt när en standard 32mm stigning matchas..

Gå tillbaka