Alphacam Svarvning

Avancerad CAD/CAM mjukvara för tillverkningsindustrin. Alphacam är en ledande CAM-lösning för svarvning från 2-axel till 5-axlig programmering. Betoningen bakom utvecklingen av Alphacam är att förse er med produktivitet, tillförlitlighet och flexibilitet.

Kärngrund

Alla AlphaCAM moduler är byggda av en kärngrund som innehåller geometriskt skapade kommandon såsom linjer, cirkelbågar, cirklar, rektanglar, polygoner, ellipser, spliner och polylinjer  tillsammans med alternativt ytskapande. Andra funktioner inkluderar intelligenta snappfunktioner såsom slutet, medialt, tangent, kvadrant och auto. Importeringsalternativ för DXF, DWG, IGES och en variation av solida filer säkerställer kompatibilitet med andra CAD-system. Det finns också olika geometriska redigeringsfunktioner, inklusive ångra, göra om, flytta, kopiera, rotera, spegel, skala, bryta, trimma, explodera, sammansätta, sträcka, fylla, avfasning och offset. Alla moduler har användardefinierade verktyg och materialbiblioteken kontrollerar många av de viktiga bearbetningsparametrarna såsom verktygsriktning, automatiska in och utgångar, optioner för hörn fräsning (rak, rulla runt eller slinga), G41/42 verktygskompensering och automatisk beräkning av varvtal och matningshastighet.

Svarvning

All standardsvarvning med 2 axlar är snabb och enkel att skapa med hjälp av Alphacam, det finns stöd för både linjära och kurvade cykel-koder. Med ett omfattande standardbibliotek, kan vilken form och storlek som helst  på verktyg skapas inom Alphacam. Spetsen och verktygschucken kontrolleras ständigt för att undvika att verktyget kolliderar med detaljen. Både revolver och sub-spindeloperationer stöds av de avancerade svarvmodulerna. Automatisk och manuell synkronisering kan lätt appliceras. Från enkla 2D slitsar och hål till 5-axlig bearbetning av komplexa 3D-ytor och solider görs enkelt i Alphacam.

Multi-Skärande Bearbetning

Arbete i arbetsplan med fleroperationsmaskiner som använder 4 och 5-axlig indexering görs enkelt med Alphacam. Detaljer kan dras och släppas på en fixtur. Nollpunkter och bearbetningssekvenser optimeras automatiskt. Avancerad solidsimulering inom Alphacam innebär att verktygsvägar och eventuell kollision kan verifieras innan den når maskinen. Kontroll av klamp och fixtur-kollision, stöd till koordinat och offsetspårning samt plan rotation innebär att NC-kod som genereras är rätt första gången.

Postprocessorer

Med tillverkare som står inför ständigt ökande global konkurrens är det viktigt att upprätthålla maximal maskineffektivitet för att säkerställa en optimal produktions genomströmning. Att ha en optimerad koppling mellan Alphacam och dina CNC-maskiner med hjälp av post-processorer, är en viktig komponent för att uppnå denna effektivitet. Efter att ha utvecklat post-processorer för praktiskt taget varje maskinstyrning som är i bruk idag, har Alphacam den kunskap och erfarenhet som behövs för att finjustera din CNC-kod, så att produktionen garanterar maximal avkastning och kvalitet på kortast möjliga tid.

 

Gå tillbaka