Alphacam Svarvning

Avancerad CAD CAM mjukvara för tillverkningsindustrin. Alphacam är en ledande CAM-lösning för svarvning från 2-axel till 5-Axlig programmering. Betoningen bakom utvecklingen av Alphacam är att förse er med produktivitet, tillförlitlighet och flexibilitet.

Kärngrund

Alla AlphaCAM moduler är byggda med en kärngrund som innehåller geometri skapande   kommandon såsom linje, cirgelbåge, cirkel, rektangel, polygon, ellips, spline och polylinje tillsammans med alternativt ytskapande. Andra funktioner inkluderar intelligenta snapp funktioner såsom slutet, mitten, tangent, kvadrant och auto. Importerings alternativ för DXF, DWG, IGES och en variation av solida filer säkerställer kompatibilitet med andra CAD-system. Det finns också olika geometri redigeringsfunktioner, inklusive ångra, göra om, flytta, kopiera, rotera, spegel, skala, bryta, trimma, explodera, sammansätta, sträcka, fylla, avfasning och offset. Alla moduler har användardefinierade verktyg och material biblioteken kontrollerar många av de viktiga bearbetningsparametrarna såsom verktygs riktning, automatiska in och utgång, optioner för hörn fräsning (rak, rulla runt eller slinga), G41/42 verktygskompensering och automatisk beräkning av varvtal och matnings hastighet.

Svarvning

All standard svarvning med 2 axlar är snabb och enkelt att skapa med hjälp Alphacam, med stöd för både linjära och kurvade cykel-kod. Med ett omfattande standardbibliotek, kan vilken form och storlek som helst  på verktyg skapas inom Alphacam, spetsen och verktygschucken kontrolleras ständigt för att undvika att verktyget kolliderar med detaljen. Både revolver och sub-spindel operationer stöds av de avancerade svarv-modulerna. Automatisk och manuell synkronisering kan lätt appliceras. Från enkla 2D slitsar och hål till 5-axlig bearbetning av komplexa 3D-ytor och solider görs enkelt iAlphacam.

Multi-Skärande Bearbetning

Arbete i Arbetsplan med fleroperationsmaskiner som använder 4 och 5-Axlig indexering görs enkelt med Alphacam. Detaljer kan dras och släppas på en fixtur, nollpunkter och bearbetningssekvenser optimeras automatiskt. avancerade solid simulering inom Alphacam innebär att verktygs vägar och eventuell kollision kan verifieras innan den når maskinen. Kontroll av klamp och fixtur kollision, stöd till koordinat och offset spårning samt plan rotation innebär att NC-kod som genereras är rätt första gången.

Post processorer

Med tillverkare som står inför ständigt ökande global konkurrens är det viktigt att upprätthålla maximal maskineffektivitet för att säkerställa en optimal produktions genomströmning. Att ha en optimerad koppling mellan Alphacam och dina CNC-maskiner med hjälp av post-processorer, är en viktig komponent för att uppnå denna effektivitet. Efter att ha utvecklat post-processorer för praktiskt taget varje maskinstyrning som är i bruk idag, har Alphacam den kunskap och erfarenhet som behövs för att finjustera din CNC-kod, så att produktionen garanterar maximal avkastning och kvalitet på kortast möjliga tid.

 

Gå tillbaka