Alphacam Part Modeler

Alphacam part modeler är ett kostnadseffektivt, 3D-modellerinsg verktyg speciellt utformad för snabb och enkel konstruktion och / eller modifiering av solida modeller.

Snabb modellering för tillverkning.

Alphacam Part Modeler kan att importera och manipulera filer från de flesta CAD-system, inklusive:

 • SolidWorks
 • Solid Edge
 • Unigraphics NX
 • STEP files
 • Catia V5
 • ACIS
 • Creo Parametric
 • Autodesk Inventor
 • VISI
 • IGES
 • DXF
 • Parasolid

Levereras komplett med fullt associativ utformnings kapacitet. Det är det perfekta komplementet till Alphacam – ger avancerade modelleringsverktyg för att skapa delar eller fastpännings system såsom spännklor eller fixturer. De viktigaste egenskaperna hos en verktygsmaskin kan också modelleras, för exakt solid simulering och kollisionsdetektering inom Alphacam.

Med möjligheten att utföra en rad olika logiskt samlade konstruktions operationer med  enstaka knapptryckningar, gör Alphacam Part Modeler bestämmelser som skall tillämpas samtidigt över flera delar av en sammansättning med automatisk datalj-till-detalj kompatibilitet. Full koppling upprätthålls mellan 2D och 3D utformning, isometrisk, plan och ortogonala vyer, standard och ordinat måttsättning, och geometriska toleranser.

Part Modelers intuitiva användargränssnitt kan snabbt och enkelt anpassas till individuella behov, med funktioner som dockningsbara fönster och anpassningsbara menyer och verktygsfält som garanterar en mycket produktiv, mjuk och smidig övergång från designkoncept till färdig komponent modell och detaljritning.

Tätare integration mellan teknik och tillverkning banar väg för ökad produktivitet.

Part Modeler filer laddas direkt i Alphacam, där innovativa funktioner erbjuder den senaste tekniken .  Automatisk igenkännings funktion gör att bearbetningsbara funktioner kan identifieras med Alphacam, därefter används lämpliga verktyg och strategier

Alphacams automatiska tillverkning förmåga i samband med Alphacam Part Modeler erbjuder automatisk  fräsning på solida ämnen och detta ger snabb avkastning på investeringen genom ökad produktivitet.

Applikationen effektiviserar detalj programmering genom att fånga kunskap från tidigare maskinbearbetade delar och tillämpa den på nya komponenter eliminerar programmeringsfel och leverera en oöverträffad nivå av enhetlighet och automation ..

Gå tillbaka