Alphacam Part Modeler

Alphacam Part Modeler är ett kostnadseffektivt, 3D-modelleringsverktyg speciellt utformad för snabb och enkel konstruktion och / eller modifiering av solida modeller.

Snabb modellering för tillverkning.

Alphacam Part Modeler kan  importera och manipulera filer från de flesta CAD-system, inklusive:

 • SolidWorks
 • Solid Edge
 • Unigraphics NX
 • STEP files
 • Catia V5
 • ACIS
 • Creo Parametric
 • Autodesk Inventor
 • VISI
 • IGES
 • DXF
 • Parasolid

Alphacam Part Modeler levereras komplett med full associativ utformningskapacitet. Det är det perfekta komplementet till Alphacam – det ger avancerade modelleringsverktyg för att skapa delar eller fastpänningssystem såsom spännklor eller fixturer. De viktigaste egenskaperna hos en verktygsmaskin kan också modelleras, för exakt solidsimulering och kollisionsdetektering inom Alphacam.

Med möjligheten att utföra en rad olika logiskt samlade konstruktionsoperationer med  enstaka knapptryckningar, gör Alphacam Part Modeler bestämmelser som skall tillämpas samtidigt över flera delar av en sammansättning med automatisk detalj-till-detalj kompatibilitet. Full koppling upprätthålls mellan 2D och 3D- utformning, isometrisk, plan och ortogonala vyer, standard och ordinat måttsättning, och geometriska toleranser.

Part Modelers intuitiva användargränssnitt kan snabbt och enkelt anpassas till individuella behov, med funktioner som dockningsbara fönster och anpassningsbara menyer och verktygsfält som garanterar en mycket produktiv, mjuk och smidig övergång från designkoncept till färdig komponentmodell och detaljritning.

Tätare integration mellan teknik och tillverkning banar väg för ökad produktivitet.

Filer från Part Modeler laddas direkt i Alphacam, där innovativa funktioner erbjuder den senaste tekniken .  Automatisk igenkänningsfunktion gör att bearbetningsfunktionerna kan identifieras med Alphacam, därefter används lämpliga verktyg och strategier.

Alphacams automatiska tillverkningsförmåga i samarbete med Alphacam Part Modeler erbjuder automatisk  fräsning på solida ämnen och detta ger snabb avkastning på investeringen genom ökad produktivitet.

Applikationen effektiviserar detaljprogrammering genom att fånga kunskap från tidigare maskinbearbetade delar. Du kan tillämpa nya komponenter som eliminerar programmeringsfel och levererar en oöverträffad nivå av enhetlighet och automation.

Gå tillbaka