Alphacam Metallfräs

Avancerad cad-cam programvara för tillverkningsindustrin.

Alphacam är en ledande CAM-lösning för fräsning från 2-axlig till 5-axlig programmering. Betoningen bakom utvecklingen av Alphacam är att förse er med produktivitet, tillförlitlighet och flexibilitet.

Kärngrund

Alla AlphaCAM moduler är byggda med en kärngrund som innehåller geometriskapande kommandon såsom linje, cirkelbåge, cirkel, rektangel, polygon, ellips, spline och polylinje tillsammans med alternativt ytskapande. Andra funktioner inkluderar intelligenta snappfunktioner såsom slutet, medialt, tangent, kvadrant och auto. Importeringsalternativ för DXF, DWG, IGES och en variation av solida filer säkerställer kompatibilitet med andra CAD-system. Det finns också olika geometri redigeringsfunktioner, inklusive ångra, göra om, flytta, kopiera, rotera, spegel, skala, bryta, trimma, explodera, sammansätta, sträcka, fylla, avfasning och offset. Alla moduler har användardefinierade verktyg och materialbiblioteken kontrollerar många av de viktiga bearbetningsparametrarna såsom verktygsriktning, automatiska in och utgångar, optioner för hörnfräsning (rak, rulla runt eller slinga), G41/42 verktygskompensering och automatisk beräkning av varvtal och matnings hastighet.

Avancerad fräsning

Känd inom metallindustrin för enkel användning, Alphacam har funktioner såsom kontur, fickfräsning, gravyr och hålborrning för komplexa detaljer. Funktioner som 2.5D multipel djupskärning, fickfräsning med ett obegränsat antal öar och verktygsradiekompensering kan styras med hjälp av dess intuitiva användargränssnitt. Avancerad metallfräs erbjuder även grov-och finbearbetningsstrategier för komplexa 3D-ytor, STL och solidmodeller. Med sin kraftfulla efterbearbetningsförmåga, kan Alphacam generera NC-kod för varje fleroperationsmaskin.

Multi-Skärande Bearbetning

Bearbetning på arbetsplan i fleroperationsmaskiner med 4 och 5-Axlig indexerings kapacitet görs enkelt med Alphacam. Detaljer kan dras in och släppas på en fixtur, deras nollpunkt sätts och bearbetningssekvenser optimeras  automatiskt. Den avancerade solidsimuleringen, med full simulering i maskinmiljö gör att verktygsvägarna kan verifieras innan cnc-koden når produktion i maskin. Kontrollerar kollisioner i klamp och fixtur, stöd till arbete samordna offset spårning och planet rotation innebär att NC-kod som genereras är rätt första gången.

3D fräsning

Flera 3D grov-och finbearbetnings strategier på Solider, ytor och även STL filer finns i Alphacam. Dessa strategier kan tillämpas på alla arbetsplan , detta möjliggör 3 plus 2 bearbetning, vilket menas att det är möjligt att programmera maskiner med 4 och 5-axel roterande huvuden. Alphacams 5-axliga-modul är kapabel till 4 och 5-axlig simultan bearbetning av ytor och 3D-kurvor

3D gravyr

Konstverk och text kan enkelt skapas och bearbetas med Alphacams kraftfulla 3D gravyr. Detta kommando följer konturgeometrier med ett fasat verktyg, och skapar skarpa hörn, detta genom att verktygat automatiskt lyfter i z på geometrins skarpa hörn, detta ofta kallat prägling.

Postprocessorer

Med tillverkare som står inför ständigt ökande global konkurrens är det viktigt att upprätthålla maximal maskineffektivitet för att säkerställa en optimal produktionsgenomströmning. Att ha en optimerad koppling mellan Alphacam och dina CNC-maskiner med hjälp av postprocessorer, är en viktig komponent för att uppnå denna effektivitet. Efter att ha utvecklat postprocessorer för praktiskt taget varje maskinstyrning som är i bruk idag, har Alphacam den kunskap och erfarenhet som behövs för att finjustera din CNC-kod, så att produktionen garanterar maximal avkastning och kvalitet på kortast möjliga tid.

Gå tillbaka