Alphacam skolor/universitet

Alphacams programvaror används idag globalt på marknaden vilket gör det logiskt att erbjuda ett utbildningspaket som ger eleverna en fördel konkurrensmässigt!

Effektiva verktygsbanor och tillförlitlig CNC-kod

Alphacam har inrättat partnerskap med skolor och universitet och högskolor i ett försök att ge studenter möjligheterna att utbilda sig i CAD / CAM – programmering. I denna ständigt föränderliga miljö, menar vi från Alphacams sida att det är viktigt för studenter att få den senaste tekniska utbildningen på bästa programvaran inför arbetslivet. Vi förstår också vikten av adekvat utbildning för denna bransch,  därför strävar vi efter att bygga partnerskap med skolor så att de kostnadseffektivt kan inkludera Alphacams mjukvaror som en totalt integrerad CAD / CAM – lösning i klassrummet.

Alphacams programvaror används globalt på marknaden idag vilket gör det logiskt att erbjuda ett utbildningspaket som ger eleverna en fördel konkurrensmässigt och samtidigt tillåta dem att dra full nytta av Alphacams kapacitet i en icke-konkurrensutsatt miljö.

Utbildningsanstalter som använder Alphacam idag

  • Brinell Gymnasiet
  • Kaplan skolan
  • Njudungs Gymnasiet
  • TTC
  • Fågelviks Gymnasiet
  • Voxna Gymnasiet
Gå tillbaka